Добре дошли на сайта на тестов и учебен център БУЛТЕСТ СТАНДАРТ

Тестовият и учебен център БУЛТЕСТ СТАНДАРТ е специализиран в разработването на тестове за българското образование, в квалификацията на учителите и в обучението на ученици.

Усилията на БУЛТЕСТ СТАНДАРТ са насочени към:

  • висока ефективност на обучението
  • обективност на оценяването и прозрачност на компетенциите
  • повишаване на мотивацията на участниците в процеса на обучение - учители и ученици
  •  През 2012 г. Тестов център "Бултест Стандарт" участва съвместно с Фондация "Просвета" в проекта „Нов шанс за успех” BG051PO001-4.3.01 0001 "Ограмотяване на възрастни" по ОП „Развитие за човешките ресурси” с разработване на заключителни тестове за сертифициране на резултатите от обучението за 5. – 7. клас (успешно приключил през 2012 г.)
  • подизпълнител  на дейности в проекта BG161PO003-1.1.05-221-C001/SE-03 Създаване на иновативна система за банка от тестови въпроси" по ОП Конкурентоспособност" (в процес на разработване 2013-2014 г.)
  • подготовка на ученици за кандидатстване в гимназии и университети

ПРЕДСТОЯЩО: Пробни изпити за 7. клас по БЕЛ на 27 април 2014 г. и по МАТЕМАТИКА на 11 май 2014 г.

 

Тестов и учебен център "БУЛТЕСТ СТАНДАРТ" ще проведе пробни изпити за 7. клас на следните дати:   

Резултатите от пробните изпити за 7. клас по БЕЛ и МАТЕМАТИКА от 23 и 30 март 2014 г. са в прикачените файлове по-долу

Резултатите от пробните изпити за 7. клас по БЕЛ и МАТЕМАТИКА от 23 и 30 март 2014 г. са в прикачените файлове по-долу.

  • за БЕЛ: 7-klass_BEL_Rezultati.pdf
  • за МАТЕМАТИКА: 7kl-Rezultati_MAT_30.03.pdf
  • за БЕЛ и МАТЕМАТИКА: 7-kl_BEL_MAT_rezults.pdf

Дадена е и формулата за преобразуването на точките в оценка. 

Резултатите от пробната матура по английски език за 12. клас от 30 март 2014 г. са в прикачения файл по-долу

Резултатите от пробната матура по английски език за 12. клас от 30 март 2014 г. са в прикачения файл по-долу 12-klas-AE-Rezultati.

Екипът на Тестов център "Бултест Стандарт" желае на всички зрелостници силно представяне на матурите на 21 и 23 май 2014 г.

 

Резултатата си от пробната матура по БЕЛ за 12. клас на 23 март 2014 г., може да видите, като ни изпратите имейл


Резултата си от пробната матура за 12. клас по БЕЛ, проведена на 23 март 2014 г., може да разберете, като ни изпратите имейл.

Средният резултат от изпита е 63 т., което се равнява на Мн. добър 4. 71. Най-високият постигнат резултат е 95 т., което се равнява на Отличен 6.

Ключ с отговорите от пробната матура по английски език за 12. клас на 30 март 2014 г.

За да видите отговорите на задачите от пробната матура за 12. клас по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК от 30 март 2014 г., чукнете два пъти върху прикачения файл по-долу kluch_eng-30-03-14.

Резултатите от пробната матура ще бъдат публикувани на страницата на БУЛТЕСТ СТАНДАРТ www.bultest.org в 12 ч. на 5 април (понеделник).

Ключ с отговорите от пробния изпит за 7. клас по МАТЕМАТИКА от 30 март 2014 г.

За да видите отговорите на задачите от пробния изпит за 7. клас по МАТЕМАТИКА от 30 март 2014 г., чукнете два пъти върху прикачения файл по-долу pr_math7_30-03-2014_kluch.

Резултатите от пробния изпит ще бъдат публикувани на страницата на БУЛТЕСТ СТАНДАРТ www.bultest.org в 12 ч. на 7 април (понеделник).

Ключ с решенията на задачите от пробната матура по БЕЛ за 12. клас на 23 март 2014 г.

Ключа с отговорите на теста от пробната матура за 12. клас по БЕЛ на 23 март 2014 г. може да видите в прикачения файл по-долу
MATURA_BEL_MART_2014_KL.pdf.

Резултатите от пробната матура за 12. клас по БЕЛ ще бъдат обявени на сайта ни www.bultest.org на 3 април 2014 г. в 12.00 ч.

Ключ с отговорите на теста от пробния изпит за 7. клас по БЕЛ на 23 март 2014 г.

Ключа с отговорите на теста от пробния изпит за 7. клас по БЕЛ на 23 март 2014 г. може да видите в прикачения файл по-долу

pi_bel7_23-03-2014-kluch.pdf.

Резултатите от пробния изпит за 7. клас по БЕЛ ще бъдат обявени на сайта ни www.bultest.org на 7 април 2014 г. в 12.00 ч.

НОВО: Яви се на пробен изпит онлайн!

Бултест Стандарт организира онлайн пробни изпити за 7. клас и за 12. клас за ученици извън София

Syndicate content