Добре дошли на сайта на тестов и учебен център БУЛТЕСТ СТАНДАРТ

Тестовият и учебен център БУЛТЕСТ СТАНДАРТ е специализиран в разработването на тестове за българското образование, в квалификацията на учителите и в обучението на ученици.

Усилията на БУЛТЕСТ СТАНДАРТ са насочени към:

  • висока ефективност на обучението
  • обективност на оценяването и прозрачност на компетенциите
  • повишаване на мотивацията на участниците в процеса на обучение - учители и ученици
  •  През 2012 г. Тестов център "Бултест Стандарт" участва съвместно с Фондация "Просвета" в проекта „Нов шанс за успех” BG051PO001-4.3.01 0001 "Ограмотяване на възрастни" по ОП „Развитие за човешките ресурси” с разработване на заключителни тестове за сертифициране на резултатите от обучението за 5. – 7. клас (успешно приключил през 2012 г.)
  • Подизпълнител  на дейности в проекта BG161PO003-1.1.05-221-C001/SE-03 Създаване на иновативна система за банка от тестови въпроси" по ОП Конкурентоспособност" (в процес на разработване 2013-2014 г.)
  • Работодател по проект "Студентски практики" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2013-2014 г.
  • Подготовка на ученици за кандидатстване в гимназии и университети

ВАЖНО: Балове с натрупване на кандидатстващите след 7. клас 2014 г.

В прикачения файл по-долу са баловете с натрупване на кандидатстващите след 7. клас от гр. София

Курсове за кандидатстване след 7. клас за учебната 2014/15 г.

Курсове за кандидатстване след 7. клас 2014/15 г.

Резултати от пробния изпит по МАТЕМАТИКА за 7. клас на 11 май 2014 г.

Резултатите от пробния изпит за 7. клас по МАТЕМАТИКА от 11 май може да видите в прикачения файл по-долу

rezultati-math-11-05-2014.pdf.

Екипът на Тестов център "Бултест Стандарт" пожелава на седмокласниците високи постижения на НВО за 7. клас на 21 и 23 май!

 

Ключ с решенията на задачите от пробния изпит по МАТЕМАТИКА за 7. клас на 11 май 2014 г.

Ключа с решенията на задачите от пробния изпит по МАТЕМАТИКА  за 7. клас на 11 май 2014 г. може да видите в прикачения файл по-долу kluch_pi_math-11-05-14.pdf. Резултатите от този пробен изпит ще бъдат публикувани на сайта ни www.bultest.org на 16 май (петък) в 12.00 ч.

Пробен изпит за 7. клас по МАТЕАТИКА на 11 май 2014 г.

Тестов и учебен център "БУЛТЕСТ СТАНДАРТ" ще проведе пробен изпит за 7. клас на 11 май 2014 г.   

Резултати от пробния изпит по БЕЛ за 7. клас на 27 април 2014 г.

Резултатите от пробния изпит по БЕЛ за 7. клас на 27 април 2014 г. може да видите в прикачения файл по-долу results_bel_27-04-2014.pdf.

Формулата за преобразуване на точките в оценка е (Т + 68) : 28, където Т е общият брой точки, постигнат от ученика на двата модула.

Ключ с отговорите от пробния изпит за 7. клас по БЕЛ от 27 април 2014 г.

Ключа с отговорите на теста от пробния изпит за 7. клас по БЕЛ на 27 април 2014 г. може да видите в прикачения файл по-долу

pr7_bel_27april-2014_kluch.pdf.

Резултатите от пробния изпит за 7. клас по БЕЛ от 27 април ще бъдат обявени на сайта ни www.bultest.org на 30 април 2014 г. в 12.00 ч.

Syndicate content