Добре дошли на сайта на тестов и учебен център БУЛТЕСТ СТАНДАРТ

Тестовият и учебен център БУЛТЕСТ СТАНДАРТ е специализиран в разработването на тестове за българското образование, в квалификацията на учителите и в обучението на ученици.

Усилията на БУЛТЕСТ СТАНДАРТ са насочени към:

  • висока ефективност на обучението
  • обективност на оценяването и прозрачност на компетенциите
  • повишаване на мотивацията на участниците в процеса на обучение - учители и ученици
  •  През 2012 г. Тестов център "Бултест Стандарт" участва съвместно с Фондация "Просвета" в проекта „Нов шанс за успех” BG051PO001-4.3.01 0001 "Ограмотяване на възрастни" по ОП „Развитие за човешките ресурси” с разработване на заключителни тестове за сертифициране на резултатите от обучението за 5. – 7. клас (успешно приключил през 2012 г.)
  • Подизпълнител  на дейности в проекта BG161PO003-1.1.05-221-C001/SE-03 Създаване на иновативна система за банка от тестови въпроси" по ОП Конкурентоспособност" (в процес на разработване 2013-2014 г.)
  • Работодател по проект "Студентски практики" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2013-2014 г.
  • Подготовка на ученици за кандидатстване в гимназии и университети