Входен тест по български език и литература за 7. клас

Този тест е разработен от екип на БУЛТЕСТ СТАНДАРТ и е в етап на апробация.

Съдържателната рамка на теста е съобразена с новото учебно съдържание, като отделните задачи покриват различни когнитивни равнища.

На първия етап от апробацията тестът е решаван от 109 ученици и е показал:

- надеждност .794
- коефициент на разграничителна сила (дискриминация) .962.

В момента тече втори етап на апробация след корекции на част от задачите с цел да се повиши надеждността му.

Подходящ е да се използва за установяване на изходно ниво за 6. клас и входно ниво за 7 клас по български език и литература

Входен тест по български език и литература за 7 клас - .pdf формат