АТЕЛИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕСТОВЕ ЗА ВХОДНО НИВО ПО БЕЛ - 7 и 8 септември 2010 г.

На 7 и 8 септември 2010 г. Тестов център „Бултест Стандарт” проведе интерактивното обучение „Ателие за разработване на тестове за входно ниво по български език и литература” в 35. СОУ "Добри Войников".


Обучението е част от проекта „Създаване на ресурси за вътрешно оценяване” и има следните цели:
• Изграждане на мрежа от екипи и на ресурси за създаване на качествени тестове за вътрешно оценяване
• Разработване на тестове за входно ниво за различни класове, което ще улесни работата на учителите и ще осигури обективно, надеждно и справедливо оценяване на учениците.

ПРОГРАМА

 

Ателие за разработване на тестове за входно ниво по български език и литература
7 и 8 септември 2010 г., 35. СОУ „Д. Войников”


Модератори: гл. ас. Людмила Берковска (СУ „Св. Кл. Охридски”) и екип на БУЛТЕСТ СТАНДАРТ

Първи работен модул – 07.09.2010 г.

8.45 – 9.00 ч. Актова зала

Регистрация

9.00 – 9.40 ч. Актова зала

Специфика на теста за входно ниво
Лектор: гл. ас. Людмила Берковска (СУ „Св. Кл. Охридски”)

9.40 – 10.30 ч. Компютърни кабинети

Разработване на съдържателна рамка на тест за входно ниво за съответните класове – екипна работа

10.30 – 11.00 ч. Почивка

11.00 – 12.20 ч. Актова зала

Докладване на изработените съдържателни рамки за съответните класове от говорител на всеки екип. Дискусия.

12.20 – 13.00 ч. Актова зала

Експертна оценка от участниците на постъпилите тестови задачи за съответния клас.

Втори работен модул – 08.09.2010 г.

9.00 – 9.40 ч. Компютърни кабинети

Подбор, коригиране и редактиране на постъпилите тестови задачи за входно ниво – екипна работа

9.40 ч. – 11.00 ч. Компютърни кабинети

Съставяне на задачи за допълване на съдържателните рамки – екипна работа.

11.00 – 11.30 ч. Почивка

11.30 – 12.10 ч. Компютърни кабинети

Композиране на тестовете за входно ниво за съответния клас.

12.10 – 12.50 ч. Актова зала

Инструкция за провеждане на входните нива. Закриване на обучението.

 

До 21 септември 2010 г. „Бултест Стандарт” ще представи варианти на тестове с придружаващи ги бланки за отговор (за да се сведе до минимум възможността за преписване и резултатите да бъдат реални).

До 30 ноември 2010 г. „Бултест Стандарт” ще предостави статистически данни за качествата на тестовете и ще извърши необходимите корекции с цел по-нататъшното използване на тези тестове като измерителен инструмент.